Навколишнє середовище

  • Навколишнє середовище

Навколишнє середовище

Компанія «Дексіон» докладає всіх зусиль для мінімізації свого впливу на навколишнє середовище. Завдяки раціональному використанню ресурсів і постійному прагненню зменшити вплив на навколишнє середовище, наша компанія отримала акредитацію по системі ISO 14001. Ми віримо, що впровадження екологічно безпечних принципів роботи позитивним чином впливає на результат діяльності компанії і підвищує її рентабельність за рахунок зниження витрат, поліпшення взаємин з усіма зацікавленими сторонами і впровадження інновацій. 

Ми докладаємо зусиль до того, щоб наші співробітники знали, який вплив їх діяльність має на навколишнє середовище, і чекаємо від них відповідального підходу до захисту навколишнього середовища. Кожній людині необхідно вносити свій внесок у справу турботи про охорону навколишнього середовища, більш ефективне і економічне витрачання воду і сировини та оптимізацію використання інших природних ресурсів.

Наше прагнення отримати акредитацію за міжнародним стандартом ISO14001 демонструє, що ми постійно працюємо над скороченням викидів вуглецю. Ця акредитація забезпечує чітку і ефективну систему контролю дотримання вимог і пошуку подальших шляхів покращення нашої роботи. 

Наша основна продукція здебільшого виготовляється зі сталі, яка є одним з матеріалів, який можна легко обробляти, але у ході технологічного процесу утворюється певна кількість технологічних відходів. Ми гарантуємо, що подібні відходи повертаються на переробку, а всі інші продукти переробляються, в тих випадках, коли це можливо.

Політика в галузі охорони навколишнього середовища нашої компанії постійно розвивається у зв'язку з тим, що ми шукаємо нові і більш інноваційні та ефективні способи організації праці в гармонії з навколишнім середовищем.